Obejrzyj webinar „Nie wszystko złoto co się święci, czyli pułapki wyświechtanych cytatów” i poznaj odpowiedzi na pytania widzów

Autor: Monika Rosmanowska

Perspektywy rynkowe na nowy rok to forma, jaką od lat stosują zarządzający aktywami, aby komunikować się z inwestorami. Tyle że niejednokrotnie spotykaliśmy się z prognozami, które ukazywały się w połowie grudnia, a miesiąc później były praktycznie w całości nieaktualne – ostrzegają eksperci mBanku.

Inwestorzy giełdowi mają wiele powiedzonek, cytatów i „przykazań”, które wykorzystują przy budowaniu i realizowaniu swoich strategii inwestycyjnych oraz podejmowaniu bieżących decyzji.

Rynkowe powiedzenia, złote myśli czy przysłowia często są ze sobą sprzeczne. Bo jak pogodzić zasadę by „nie wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka” z tezą Warrena Buffeta, że „szeroka dywersyfikacja jest wymagana tylko wtedy, gdy inwestorzy nie rozumieją, co robią”? Mimo tych sprzeczności wiele takich sloganów funkcjonuje w umysłach inwestorów, ale czy to źle?

Naszymi przewodnikami w niejasnym świecie przysłów i złotych prawideł byli eksperci mBanku:

CFA, Starszy Zarządzający Portfelami, Departament Doradztwa Inwestycyjnego w mBanku.

Paweł Chylewski

Zawodowo zaczął się realizować na ostatnim roku studiów, rozpoczynając pracę w domu maklerskim. Od dekady zajmuje się doradztwem inwestycyjnym. W pracy łączy analizę rynków i produktów inwestycyjnych z budowaniem portfeli dla Klientów. Fan dywersyfikacji, zdrowego rozsądku i zagorzały wróg błędów behawioralnych. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych i tytuł CFA.

Starszy Zarządzający Portfelami, Departament Doradztwa Inwestycyjnego

Arkadiusz Semczak

Absolwent studiów ekonomicznych, wieloletni aktywny inwestor. Profesjonalną pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2010 roku jako makler, a następnie analityk akcji i zarządzający portfelami. Aktualnie pracownik departamentu indywidualnego doradztwa inwestycyjnego, świadczącego usługi dla najzamożniejszych Klientów mBanku. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.

I choć nasz inwestycyjny webinar dotyczył rynkowych przesądów, widzowie mieli również pytania niekoniecznie związane z powiedzonkami. Najciekawsze odpowiedzi i pytania publikujemy poniżej.

Powiedzcie coś proszę o proinflacyjnych spółkach, jakie to są najczęściej (branże) oraz podajcie kilka konkretnych przykładów z GPW. A może pokusicie się o stworzenie Tematu Inwestycyjnego pod tytułem inflacja, aby Klientom łatwiej się realizowało takową strategię?

Oczywiście na bazie historycznych obserwacji jest grupa aktywów, która powinna zachowywać się zdecydowanie lepiej w środowisku zaskakująco wysokiej inflacji. Inwestorzy, którzy prognozują stosunkowo silny wzrost cen, powinni zainteresować się takimi tematami jak obligacje indeksowane inflacją, spółki z tradycyjnych sektorów gospodarki, nieruchomości czy wyselekcjonowane surowce. Oczywiście dobór odpowiednich składowych „antyinflacyjnego” portfela nie jest prosty. Stąd nasz nowy pomysł, który powstał w tym roku – Strategie Antyinflacyjne w ramach usługi Asset Management. Są to gotowe, zdywersyfikowane portfele, których zadaniem jest dobrze funkcjonować w środowisku zaskakująco wysokiej inflacji.

Perspektywy rynkowe 2021?

Perspektywy rynkowe na nowy rok to tradycyjna forma, jaką od lat stosują zarządzający aktywami, aby komunikować się z inwestorami. Trzeba sobie jasno powiedzieć – forma dość karkołomna. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z prognozami na kolejny rok, które ukazywały się w połowie grudnia, a miesiąc później były praktycznie w całości nieaktualne. Mijający rok bardzo dosadnie ukazał, jak trudno jest napisać sensowne opracowanie tego typu. Co nie znaczy, że nie warto robić założeń. mBank stworzył w tym roku listę kluczowych naszym zdaniem pytań na 2021 rok.

Pod tym linkiem znajdziecie Państwo nasze rozważania dotyczące problemów czekających nas w kolejnych 12 miesiącach – zachęcamy do lektury. www.mbank.pl/lp/oczekiwane-kierunki-inwestycyjne

Co to bitcoin i po co?

Bitcoin to kryptowaluta, forma elektronicznego zapisu, który jest głównie przedmiotem handlu, choć coraz więcej instytucji dopuszcza możliwość zapłaty za realne towary czy usługi w tej walucie. Naszym zdaniem technologia, która stoi za kryptowalutami, jest niezaprzeczalnie potrzebna, innowacyjna i z pewnością znajdzie zastosowanie w wielu aspektach naszego życia.

Sam bitcoin jako waluta, nie stanowi dla nas w tym momencie przedmiotu inwestycji w portfelach inwestycyjnych. Ogromna zmienność (np. w 4 tygodnie na przełomie marca i kwietnia 2020 kurs spadł o około 60%) powoduje, że w tym momencie jest to aktywo typowo spekulacyjne.

W długim okresie dostrzegamy wartość tego typu rozwiązań, choć należy pamiętać, że upowszechnienie się kryptowalut będzie musiało wiązać się z zerwaniem monopolu państwa na emisję pieniądza, a to wydaje się w tym momencie nierealne.

Jak bezpiecznie podwoić kapitał w 10 lat?

Matematyka i statystyka w tej sytuacji są nieubłagane. Podwojenie kapitału w 10 lat oznacza średnioroczną stopę zwrotu ponad 7%. W otoczeniu tak niskich stóp procentowych, jakie mamy w tym momencie, osiągnięcie takiego wyniku musi wiązać się ze znacznym zaangażowaniem środków na rynku akcji, a co za tym idzie – bardzo dużą zmiennością. Jeżeli dobrze rozumiemy określenie „bezpiecznie” – jako działanie przy niskiej zmienności, to podwojenie kapitału w 10 lat jest obecnie niemożliwe.

Chcielibyśmy jednocześnie zaznaczyć, że 10-letni horyzont inwestycyjny to świetny punkt startowy do budowy portfela z akcjami, a to już zdecydowanie czyni cel wymieniony w pytaniu realnym.

Świat się rozwija. Ok, ale przypominam sobie jak pisał Marks, że kapitalizm rozwija się przez kryzysy.

O ile dobrze rozumiemy intencje stojące za pytaniem, to musimy się zgodzić, że każdy kryzys generuje zwycięzców i przegranych. To, z czym mieliśmy do czynienia w minionym roku, pokazało to w bardzo jaskrawy sposób. Niejednokrotnie pisaliśmy o odbiciu gospodarczym, które przybrało kształt litery „K”, czyli część gospodarki radzi sobie świetnie i dynamicznie rośnie, część niestety hamuje coraz mocniej. Kluczowe jest jednak to, w jaki sposób z recesjami radzą sobie poszczególni ludzie, pracownicy, pracodawcy itd. Naszym zdaniem, patrząc z globalnej perspektywy, reakcje władz na krach 2020 były zdecydowanie szersze niż 12 lat temu. Obecnie znaczna część pomocy trafia bezpośrednio do tych, których załamanie gospodarcze dotyczy najbardziej, a nie jedynie na rynki finansowe. Obserwując narastające nierówności, jako uczestnicy rynków finansowych również możemy działać na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Coraz większą popularność zyskują strategie, w których jednym z głównych kryteriów inwestycyjnych jest odpowiedzialność społeczna, ekologia itp. mBank, wspierając tego typu inicjatywy, pierwszy w Polsce wprowadził Strategię ESG jako jedną z dostępnych w ramach Asset Management, jak również wdraża regularnie inne rozwiązania oparte o zasady inwestowania odpowiedzialnego społecznie.

To jest takie opowiadanie: wpłać i zapomnij. Niech z twych pieniędzy korzystają instytucje finansowe.

Nawet rozumiemy Pana rozczarowanie. 😉 Porównując nasze podejście do aktywnej spekulacji i obrazów z parkietu giełdy z lat 80., gdzie maklerzy wykrzykiwali zlecenia, nasze podejście jest po prostu nudne. Ale jednocześnie – jedyne skuteczne.

Jako przykład przytoczymy tu badania z 2018 roku: inwestując 1 stycznia 1980 roku 10 tys. USD w indeks akcji amerykańskich po 38 latach nieprzerwanego trzymania tej pozycji mielibyśmy ponad 700 tys. Ominięcie jedynie 10 najlepszych sesji w tym czasie (z około 9,5 tys. dni sesyjnych) obniża wynik o ponad połowę (zarobilibyśmy około 340 tys. USD). Brak zaangażowania w rynku przez 50 najlepszych sesji daje wynik niewiele ponad 60 tys. USD.

Najlepsze sesje najczęściej zdarzają się w momentach dla inwestorów najtrudniejszych. W 2020 roku najgorszą sesję na amerykańskim rynku (-12%) od najlepszej (+9,4) dzieliło jedynie 8 dni. Uchwycenie czy przewidzenie takiej zmienności jest niemożliwe. Dlatego też uważamy, że strategia: kup, trzymaj, kontroluj i rebalansuj portfel jest najlepsza.

A nawiązując do korzyści dla instytucji finansowych, to zwracamy uwagę, że bardzo często zarobki tych podmiotów wynikają z obrotu instrumentami (prowizje), a ewentualne opłaty pobierane z zainwestowanego kapitału stanowią niewielki ułamek procenta korzyści, jakie długoterminowe podejście niesie za sobą.

Ja mam pytanie dotyczące IKZE. Czy klient, który zdecyduje się na dołączenie do IKZE w eMaklerze musi radzić sobie sam, czy może skorzystać z pomocy fachowców z mBanku?

Aby skorzystać z porad przy układaniu portfela, niezbędna jest dodatkowa usługa doradztwa inwestycyjnego. Warto podkreślić, iż staje się ona powoli standardem na rynku kapitałowym. Jej wadą jest natomiast minimalna kwota inwestycji, która się waha w zależności od tego, czy jest to doradztwo modelowe, czy indywidualne.

Czy opłaca się jednorazowo zainwestować w IKZE do wysokości rocznego limitu?

Z technicznego punktu widzenia inwestycja w formie IKZE się opłaca, ponieważ od udanych inwestycji nie musimy płacić podatku (jeśli wytrzymamy do emerytury). Oczywiście transakcji nie musimy robić jednorazowo, jednak warto spojrzeć na minimalną prowizję.

Czy inwestowanie w obecnej sytuacji gospodarczej w akcje SSP to nie jest zbyt duże ryzyko?

Przy inwestowaniu w spółki z udziałem Skarbu Państwa należy się liczyć, iż udziałowiec ten może mieć inne cele niż pozostali mniejsi akcjonariusze. Zalecamy zatem zdecydowanie szerszą dywersyfikację portfela. Ta sama zasada odnosi się do pozostałych klas aktywów, które mają zaszyte wewnątrz ryzyko specyficzne.

Mówicie Panowie, że najlepiej traktować inwestycje jak „przyglądanie się trawie, jak rośnie” oraz padło stwierdzenie, że najlepiej nawet w ogóle się jej nie przyglądać. Jak się to ma do braku kontroli nad inwestycją i niemożliwości reagowania na sytuacje, na które – wydawałoby się – powinno się jednak zareagować?

Problem w tym, że w czasach turbulentnych Inwestorzy popełniają mnóstwo błędów. Podstawowymi są: sprzedaż po już dokonanej przecenie oraz brak kupna na niższych poziomach w otoczeniu fatalnych danych (mentalna blokada). Powyższe złe ruchy często generują gorsze całościowe wyniki względem strategii pasywnej. Oczywiście nie zalecamy całkowitego zapomnienia o portfelu i jego strukturze. Należy go spokojnie dostosowywać to zmieniających się warunków czy rebalansować po dużej zmienności. Tym samym trzymanie się wieloletniej strategii inwestycyjnej nie jest tożsame z zerową aktywnością i brakiem zainteresowania.

W którym roku będzie krach finansowy, który został przesunięty przez drukowanie pieniądza? W 2021, 2022 czy aż w 2023?

Krachy są zjawiskami nieprzewidywalnymi i nie da się ich zaprognozować. Samego przysłowiowego „drukowania pieniądza” także nie powinniśmy się bać. Dla przykładu w USA nowa polityka monetarna pojawiła się od 2009 roku i nie wygenerowała żadnego załamania. Jednocześnie gospodarka po kryzysie wróciła na trajektorię wzrostu, której towarzyszyła hossa na akcjach.

Czy uważają Państwo, że zasady value investing są nadal aktualne? Jak podchodzą Państwo do długu w spółce?

Od jakiegoś czasu mocno konfrontuje się dwa style inwestycyjne: spółek wzrostowych vs spółek typu value. Przez ostatnie kilkanaście lat lepiej wypadały te pierwsze. Jednak pamiętajmy, iż posiadają one większą oczekiwaną stopę zwrotu oraz większe ryzyko. Aktualnie niemożliwe jest, aby wskazać punktowo zmianę powyższego trendu, stąd według nas portfel powinien uwzględniać te dwie subklasy aktywów jednocześnie. Odnośnie do długu, faktycznie jest pewien punk przegięcia, kiedy zabiera on wartość firmy. Tutaj należy podejść bardzo indywidualnie, odnosząc się do grupy porównawczej. Standardową barierą, która stanowi punkt ostrzegawczy, jest dług netto do EBITDA powyżej 3,5.

Na jakim etapie cyklu koniunkturalnego znajduje się obecnie giełda? Czy wstępują jakieś różnice w tym zakresie pomiędzy np. giełdami na rynku USA i naszą giełdą?

Aktualnie według amerykańskiej instytucji NBER znajdujemy się w recesji gospodarczej. Konsensus rynkowy zakłada, że w przyszłym roku z niej wyjdziemy. Rynki finansowe wyprzedzają gospodarkę realną o około pół roku, stąd duże ożywienie na rynku kapitałowym. Oczywiście jest to prognoza, która może się zmieniać wraz z napływem nowych informacji. Odnośnie do drugiego pytania, większość globalnych rynków finansowych jest zsynchronizowana. Jednak mają swoje mniejsze odchylenia od głównego trendu i to jest pole dla dywersyfikacji.

Proszę o wskazanie regionu świata dla inwestycji w fundusz.

Aktualnie trzy główne kierunki, które preferujemy, to USA, Europa oraz Chiny wraz z innymi azjatyckimi krajami rozwijającymi się.

W jaki sposób pierwszy raz zainwestować na giełdzie niedużą kwotę, przez bezpieczną instytucję, bez zobowiązań długoterminowych z tą instytucją? Przykładowo: chciałbym kupić akcje alfabet google, jak to zrobić najprościej i bezpiecznie?

Odpowiednimi usługami dla Pana byłyby rachunek maklerski lub supermarket funduszy mBanku. Poprzez rachunek maklerski można samemu nabywać instrumenty finansowe bezpośrednio z giełdy. W przypadku funduszy dostajemy już w pewnym sensie gotowy portfel, najczęściej oparty na jakiejś konkretnej klasie aktywów.

Niezależnie od tego, jaką usługę wybierzemy, kluczowe jest to, aby nasz portfel był zdywersyfikowany poprzez różne instrumenty, różne branże czy różne obszary geograficzne.

Czy można stwierdzić, iż Covid-19 to taki globalny reset naszej cywilizacji?

Covid-19 to bardzo duży szok zewnętrzny, który wepchnął gospodarki w recesje. Oczywiście recesje są też oczyszczającymi procesami eliminującymi nieefektywności i promującymi silne branże i przedsiębiorstwa. Jednak pamiętajmy, że po każdej burzy przychodzi słońce.

Jak nauczyć się inwestowania?

Bardzo trudne pytanie. Na pewno trzeba zacząć. Dodatkowo czytać wartościowe opracowania oraz mieć dobrego doradcę. Z naszej strony bardzo chętnie służymy pomocą.

Nota prawna

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjno – marketingowy i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Niniejszy webinar i informacje na nim uzyskane nie stanowią jakiejkolwiek rekomendacji ani porady, w szczególności porady inwestycyjnej, nie stanowią również oferty. Organizatorem webinaru jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem 0000580004, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5272645593 oraz numer REGON 142742958, o kapitale zakładowym w wysokości 320 005 950,00 zł wpłaconym w całości. Partnerem webinarów jest mBank S.A. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej.

Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ i https://www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/ supermarket-funduszy-inwestycyjnych/, oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

Aby skorzystać z usługi eMakler w Biurze maklerskim mBanku lub usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.

W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych.

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18 (prowadzącej działalność maklerską poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną -Biuro Maklerskie), nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Sprzedaż usługi SFI i eKonta w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

uwaga

Niektóre elementy serwisu mogą niepoprawnie wyświetlać się w Twojej wersji przeglądarki. Aby w pełni cieszyć się z użytkowania serwisu zaktualizuj przeglądarkę lub zmień ją na jedną z następujących: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari

zamknij
Wyłącz Adblocka, aby w pełni cieszyć się zawartością tej strony.