Mądre inwestowanie, nie tylko dla milionerów

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (również jako „Wirtualna Polska”). Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwieniu subskrybentom udziału w webinarium oraz wysyłania na podany adres e-mail przypomnień o nadchodzących wydarzeniach. Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy ponadto przetwarzać w celu marketingu produktów i usług Wirtualnej Polski (dalej „marketing własny”), pomiarów statystycznych, analizowania i udoskonalania produktów i usług Wirtualnej Polski. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. lit. f, czyli prawnie uzasadniony interes Wirtualnej Polski polegający na możliwości zorganizowania i umożliwienia subskrybentom udziału w webinarium oraz wysyłanie na podany adres e-mail przypomnień o nadchodzących w ramach cyklu wydarzeniach. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Szczegółowe informacje o na temat przetwarzania danych osobowych, w tym kategorii odbiorców Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności

Obejrzyj poprzednie webinaria:

15.12.2020

Obejrzyj webinar „Nie wszystko złoto co się święci, czyli pułapki wyświechtanych cytatów” i poznaj odpowiedzi na pytania widzów

Perspektywy rynkowe na nowy rok to forma, jaką od lat stosują zarządzający aktywami, aby komunikować się z inwestorami. Tyle że niejednokrotnie spotykaliśmy się z prognozami, które ukazywały się w połowie grudnia, a miesiąc później były praktycznie w całości nieaktualne – ostrzegają eksperci mBanku.

10.11.2020

Obejrzyj webinar „Świat inwestycyjny jest dla Ciebie otwarty” i poznaj odpowiedzi na pytania widzów

Inwestowanie w czasach pandemii to wiele nowych możliwości, ale i wiele nowych rodzajów ryzyka. Są spółki, które z powodu COVID-19 bardzo urosły, pytanie – czy będą rosnąć dalej? Są też takie, które straciły – może więc warto je teraz kupić, by zarobić w przyszłości? Na te pytania odpowiadają eksperci mBanku, biorący udział w cyklu webinariów "Mądre inwestowanie nie tylko dla milionerów".

21.10.2020

Obejrzyj webinar „Uwaga korekta! Co robić, gdy spada” i poznaj odpowiedzi na pytania widzów

Przewidywalność rynku inwestycyjnego polega na tym, że jest nieprzewidywalny. Jest dobrze, kiedy nasze akcje odnotowują długotrwałe wzrosty. Co jednak robić, gdy ich ceny i indeksy giełdowe lecą w dół? Nie panikować – to po pierwsze. Po drugie – mieć zawsze plan B. Po trzecie – posłuchać fachowców. Dwóch z nich cytujemy poniżej.

23.09.2020

Obejrzyj webinar „Ryzyko, czyli na co się przygotować, żeby zarobić?” i poznaj odpowiedzi na pytania widzów

Nie ma inwestycji w stu procentach pewnej, takiej, która nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia dla kapitału. Ale to nie znaczy, że jesteśmy skazani tylko na to, żeby tracić swoje oszczędności.

02.09.2020

Obejrzyj webinar „Cele i plany inwestycyjne – jak je określać?” i poznaj odpowiedzi na pytania widzów

Od czego zależy sukces w inwestowaniu? Od planu, który pozwoli zrealizować wyznaczone cele. Jak je określić, jak dobrać narzędzia, jak oszacować akceptowalne ryzyko? Wreszcie – kiedy plan powinien zostać zmieniony, bo nie działa?

11.08.2020

Obejrzyj webinar „Inwestuj jak milioner - to proste!” i poznaj odpowiedzi na pytania widzów

Bankowość prywatna to coś więcej niż tylko bardziej zaawansowana oferta czy złote karty – to przede wszystkim kompleksowe zarządzanie majątkiem klienta, rozsądne podejście do finansów, partnerska relacja z doradcą.

archiwum

Nota prawna

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie w praktyce informacji objętych powyższym materiałem. Materiał niniejszy ma charakter informacyjno – marketingowy i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Niniejszy webinar i informacje na nim uzyskane nie stanowią jakiejkolwiek rekomendacji ani porady, w szczególności porady inwestycyjnej, nie stanowią również oferty. Organizatorem webinaru jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem 0000580004, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5272645593 oraz numer REGON 142742958, o kapitale zakładowym w wysokości 320 005 950,00 zł wpłaconym w całości. Partnerem webinarów jest mBank S.A. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej.

Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ i https://www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/ supermarket-funduszy-inwestycyjnych/, oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

Aby skorzystać z usługi eMakler w Biurze maklerskim mBanku lub usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, należy posiadać rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.

W związku z czym, usługi te stanowią sprzedaż wiązaną z rachunkiem bankowym, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji dla właściwych usług bankowych.

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18 (prowadzącej działalność maklerską poprzez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną -Biuro Maklerskie), nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Sprzedaż usługi SFI i eKonta w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa za ryzyko i opłaty związane z tymi usługami traktowanymi odrębnie.

uwaga

Niektóre elementy serwisu mogą niepoprawnie wyświetlać się w Twojej wersji przeglądarki. Aby w pełni cieszyć się z użytkowania serwisu zaktualizuj przeglądarkę lub zmień ją na jedną z następujących: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari

zamknij
Wyłącz Adblocka, aby w pełni cieszyć się zawartością tej strony.